Resultat: hem realitzat molts llançaments de nous productes per a la companyia, sobretot en el canal farmàcia.

DIGITALITZACIÓ DE L’EQUIP COMERCIAL

Optimització de les eines comercials a través de catàlegs interactius per a totes les marques.

IDENTITAT CORPORATIVA I DISSENY OFF

S’ha revisat la imatge gràfica d’algunes de les seves marques per a adaptar-les al canal de distribució “farmàcia” i al nou entorn digital. A més de desenvolupar gran quantitat de material per al punt de venda.

PACKAGING

S’ha modernitzat la imatge dels packs de Devor-Olor.

COMUNICACIÓ CONVENCIONAL

Realització de campanyes creatives per al llançament de nous productes de diferents marques de la companyia.