Resultat: augment significatiu de trànsit web amb un increment en la conversió a vendes.

WEB I PRESÈNCIA DIGITAL

S’ha millorat i optimitzat la presència digital de la marca amb la finalitat d’incrementar vendes.

XARXES SOCIALS

S’han activat els canals socials per a millorar imatge i posicionament de marca.

IDENTITAT CORPORATIVA I DISSENY OFF

S’ha actualitzat la imatge de marca per a adaptar-la al nou entorn digital.

PUBLICITAT SECTORIAL

S’ha realitzat comunicació convencional en publicacions del sector i material de gran format per a presència en fires.