Condicions d’us

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AMALGAMA MÀRQUETING SLU informa que és titular del lloc web https://amalgamamk.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, AMALGAMA MÀRQUETING SLU informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és AMALGAMA MÀRQUETING SLU, amb CIF B62812508 i domicili social en C/MALLORCA,219 6è 2a,08008, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 34370, foli 220, fulla 244488 i inscripció 7a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:msambola@amalgamamk.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per AMALGAMA MÀRQUETING SLU per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AMALGAMA MÀRQUETING SLU contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

AMALGAMA MÀRQUETING SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AMALGAMA MÀRQUETING SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AMALGAMA MÀRQUETING SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

AMALGAMA MÀRQUETING SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació dels preus

Cada possible producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU amb CIF B62812508 i domicili social situat en C/MALLORCA,219 6o2a,08008, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, AMALGAMA MÀRQUETING SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.
AMALGAMA MÀRQUETING SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AMALGAMA MÀRQUETING SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrónicomsambola@amalgamamk.com
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

AMALGAMA MÀRQUETING SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’AMALGAMA MÀRQUETING SLU.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

AMALGAMA MÀRQUETING SLU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. AMALGAMA MÀRQUETING SLU té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.