01 Entendre

Analitzem conjuntament el mercat, la competència i el producte dels nostres clients per a oferir-li aquelles solucions que l’ajudin a destacar i créixer.

Què proporcionem en aquesta fase?

•Un document de l’anàlisi realitzada i les conclusions a les quals hem arribat.

•Una proposta de pla d’acció i dels canals a activar.

•L’orientació econòmica del projecte.

02 Dissenyar

Una vegada consensuat el pla d’acció i els objectius a aconseguir, es desenvolupa el projecte per a cadascun dels canals a activar.

Què obté el client?

•Dependrà de cada projecte, però normalment el disseny de la seva nova imatge centrat en la presència digital de l’empresa en cadascuna de les plataformes acordades.

03 Activar

En aquesta fase el projecte veurà la llum i els nostres clients continuaran comptant amb el nostre acompanyament per a aconseguir els seus objectius a través dels canals i de les plataformes desenvolupades.

Què obté el client?

•Presència digital 100% activa en els canals desenvolupats.

•I si ho desitgen, autonomia suficient per a gestionar-los.

04 Aprendre

Continuarem acompanyant als nostres clients en la selecció d’aquelles eines que els permetin anar analitzant els resultats i aprendre d’ells per a prendre noves i millors decisions.

Què obté el client?

•Coneixement i aprenentatge constant sobre l’evolució del negoci.

•Informació de valor per a recolzar-se en la presa de decisions.