Groupe SEB

Resultat: digitalització d’eines de suport a la labor comercial a nivell corporatiu i a nivell de marques / productes. WEB I EINES DIGITALS S’ha desenvolupat a mida un Argumentari de venda multi-plataforma compatible amb iOS, Android i Windows, presentació de catàleg online, pre-comanda, notificacions i altres funcionalitats de suport a la labor comercial. Disseny i…

DVD Dental

Resultat: desenvolupament mensual de tot el material necessari perquè DVD sigui present en la ment de tots els professionals de la salut buco-dental. https://youtu.be/bjJwJkPPJpk IDENTITAT CORPORATIVA I DISSENY OFF Realitzem mensualment la seva revista d’ofertes, així com diversos fullets promocionals. PRESENTACIONS INTERACTIVES S’han desenvolupat diversos interactius dels seus productes més nous com a suport a…

Sermont

Resultat: augment significatiu de trànsit web amb un increment en la conversió a vendes. WEB I PRESÈNCIA DIGITAL S’ha millorat i optimitzat la presència digital de la marca amb la finalitat d’incrementar vendes. XARXES SOCIALS S’han activat els canals socials per a millorar imatge i posicionament de marca. IDENTITAT CORPORATIVA I DISSENY OFF S’ha actualitzat…

Orkla

Resultat: hem realitzat molts llançaments de nous productes per a la companyia, sobretot en el canal farmàcia. DIGITALITZACIÓ DE L’EQUIP COMERCIAL Optimització de les eines comercials a través de catàlegs interactius per a totes les marques. IDENTITAT CORPORATIVA I DISSENY OFF S’ha revisat la imatge gràfica d’algunes de les seves marques per a adaptar-les al…