Resultat: desenvolupament i llançament del cercador oficial de distribuïdors de la marca i desenvolupament dels micro-sites dels seus concessionaris, optimitzant el SEO i generant trànsit al punt de venda.

WEB I EINES DIGITALS

S’ha millorat i optimitzat la presència digital dels concessionaris oficials amb la finalitat d’homogeneïtzar la identitat corporativa, alineant-la amb la pròpia de marca.

DISSENY OFF

Disseny i desenvolupament del manual normatiu d’aplicació per a concessionaris.